IHC delivered the Teunis Huibertus, a Beagle 4, to Gebr. Van der Lee.

IHC